MedtechPartners

Stichting MedtechPartners is een samenwerkingsverband tussen (inter)nationale bedrijven, medische centra, onderzoeksinstellingen en universiteiten in de medische technologie. Het doel is het organiseren van matchmaking tussen ondernemers en partners om de ontwikkeling van medische innovaties te versnellen in de groei van idee tot marktklaar product

MedtechPartners ondersteunt 8 innovaties