Ontdek innovaties

 • Voortgang

  MEXTRA

  MEXTRA is een slim online clientdossier, waarin hulpverlener, client, sociale omgeving van de client en de informele zorg (WeHelpen.nl) samen kunnen werken aan de zorgvraag die leeft. Binnen een beveiligd digitaal dossier kan aan een gestructureerd behandelplan worden gewerkt met heldere doelen en transparante rapportage en evaluatie mogelijkheden.
 • Voortgang

  Wond Zorg App

  De Wond Zorg App biedt regievoerder, wijkteams, ziekenhuis en huisarts één multidisciplinair dossier om de voortgang van de wondzorg digitaal vast te leggen en op afstand te monitoren. Dit bespaart tijd, maakt het wondzorgproces efficiënter, kwalitatief beter en motiveert zowel patiënt als zorgprofessional tijdens het vaak zware genezingsproces.
 • Voortgang

  OplossingsKracht

  Het empathie-, coach- en communicatiemodel “OplossingsKracht voor de gewenste steun” zet aan persoonlijke groei, (zelf)inzicht, (zelf)management, gedragsverandering door waarderende gespreksvoering. Het vergroot de denkkracht, veerkracht, wilskracht, veranderkracht, daadkracht. Een concreet instrument om in dialoog samen knelpunten op te lossen.
 • Voortgang

  Uitleenservice

  Nieuwe technologie laagdrempelig maken voor gebruikers, door het uitbreiden van onze 'Living Lab Uitleenservice'.
 • Voortgang

  Kwik realtime teamthermometer

  Patient centraal door medewerkers (vooral in zelfsturende teams) centraal te zetten: Incidenten in de zorg voorkomen door realtime teamsfeer & werkklimaat te meten en direct te anticiperen! Verzuim voorspellen door koppelen van thema's werkplezier, ondersteuning, autonomie, werkdruk, inhoud, verzuim en incidenten in de (langdurige) zorg.
 • Voortgang

  Social Circle

  Samenwerkingen en innovaties stimuleren binnen een collectief van kleinschalige zorgaanbieders die gezamenlijk acteren en aanbesteden bij gemeenten.
 • Voortgang

  GelukkigThuis

  GelukkigThuis biedt diensten en producten aan iedereen die hulp in en rond het huis kan gebruiken, in het bijzonder aan senioren die langer zelfstandig thuis willen blijven wonen.
 • Voortgang

  Technologie Gehandicaptenzorg

  Vanuit afdeling Beweging binnen 's Koonings Jaght van Siza zijn wij op zoek naar partners binnen technologie en innovatie. Mede door samenwerkingen met externe partijen aan te gaan en onderzoeken voor hen te faciliteren, willen wij meer inzichten binnen technologie en innovatie creëren, wat bij kan gaan dragen aan ontwikkeling van onze cliënten.
 • Voortgang

  Terugblikken

  Samen terugblikken op mooie sportmomenten