de Beweegliedjes

www.debeweegliedjes.nl; korte eenvoudige liedjes online beschikbaar voor de Verstandelijk Gehandicapten Zorg en kinderen met een ontwikkelings- en/of taalachterstand. ‘De Beweegliedjes’ zijn liedjes met eenvoudige teksten en melodieën, waarin alle zintuigen meedoen en geprikkeld worden, waardoor beleving en alertheid gestimuleerd wordt.
Friesland
  • Concept
  • Ontwikkeling
  • Testen
  • Pilot
  • Implementatie
  • Opschaling

Over de innovatie

Netwerk

Community