Anne4Care

Anne4Care is een slimme avatar, ze kan luisteren en praten en zich aanpast aan de gebruiker, geeft dagstructuur en ondersteund op meerdere vlakken.
Gelderland
  • Concept
  • Ontwikkeling
  • Testen
  • Pilot
  • Implementatie
  • Opschaling

Over de innovatie

Netwerk

Community