Community

Rol zorginnovaties in opleiding zorgprofessionals

Geplaatst door Naomi Vorstermans
Geplaatst op 14 juli 2016 om 12:11

Vanuit de Topsector Life Sciences and Health (Health~Holland) vinden we het van belang dat zorginnovatie aan bod komt in de opleiding van (aankomende) zorgprofessionals. Heeft u goede voorbeelden hoe innovaties in de opleiding terechtkomen. En zo ja, kunt u dan aangeven wat beslissende factoren waren bij de introductie van (uw) zorginnovatie in de zorgopleiding(en)?

608 keer bekeken
7 reacties
3 stemmen

Antwoorden

Victor Haze MBI
14 jul 2016

Ik weet niet of daadwerkelijk innovaties in de opleiding toegevoegd werden, maar in het curriculum van GNK en BMW van Radboudumc is wel aandacht voor de veranderenden wereld van de zorgprofessional. Voor meer informatie moet je even contact zoeken met Jur Koksma.

  • ja3
Lucien Engelen
10 aug 2016

Het gaat om aandacht voor zorginnovatie. Die is daadwerkelijke terecht gekomen in het nieuwe bachelor curriculum van het Radboudumc. Door zowel samen met patiënten als in losse projecten te innoveren, is met tussenkomst van een 'project-board' hieraan vorm gegeven. Ook heeft ons REshape Center (for healthcare Innovation) een vaste plek in het curriculum gekregen, en doorlopen medisch en BMW studenten projecten op het vlak van innovatie. Daarnaast stimuleren wij 'intrapeneurship' voor de studenten door middel van een aantal programma's zoals REshapeU http://reshap.eu

  • ja0
Tanja Swinkels
28 dec 2016

Ontzettend leuk om te lezen over het REshale Center en de projecten die gaande zijn. Ook heel mooi om te lezen dat het centrum een plek heeft bij medische en BMW studenten, maar hoe worden de 1e lijnszorgverleners geprikkeld om mee te denken/ te werken aan zorginnovatie?

Ik ben net afgestudeerd als zorgprofessional (basispsycholoog) aan de Radboud Universiteit. Zowel in de bachelor als in de master is verbazingwekkend weinig e-health/zorginnovatie voorbij gekomen. Dankzij het Honoursprogramma van de Radboud ben ik meer in aanraking gekomen met technische ontwikkelingen en e-health (als het gaat om therapietrouw). Echter is de algemene afgestudeerde master basispsycholoog niet goed uitgerust met wat de mogelijkheden en toepassingen zijn van e-health en andere zorginnovaties. Dit geldt ook voor veel andere eerstelijnszorgverlenersopleidingen. Enkele e-health ambassadeurs voor specifieke beroepsgroepen zijn er steeds meer, maar het integreren van e-health/zorginnovatie mogelijkheden (zeker met het oog op de toekomst) kan nog veel beter en meer. Ik snap dat het niet aan het REshape center is (of aan u) om alle zorgopleidingen te betrekken bij de ontwikkeling van zorginnovaties, maar ik weet dat ik ontzettend graag had geweten dat het REshape Centrum bestond toen ik studeerde in Nijmegen ;) Ik had graag bijgedragen aan het REshape Center als studente/ psycholoog! Als er ook voor afgestudeerde programma's of mogelijkheden zijn, hoor ik het graag :)
https://nl.linkedin.com/in/tanja-swinkels-a4321697

  • ja0
Nina Eminovic
15 jul 2016

Als het om de innovaties met een ICT component gaat, is het bekend dat zorgprofessionals vaak over een beperkte kennis hebben om deel te nemen aan deze innovaties. Om deze reden is een nieuwe master opleiding opgericht door het AMC, namelijk deeltijd e-learning master Health Informatics. Deze master bestaat uit tien verschillende modules (ook los te volgen) en een afstudeerproject waarbij verschillende onderwerpen van ICT in de zorg behandeld worden, zoals elektronische beslissingsondersteuning, eHealth en informatiestandaarden. Health Informatics is speciaal ontwikkeld voor zorgprofessionals die zich tot waardevolle gesprekspartners voor ICT-ers willen ontwikkelen en kennis willen opdoen om rationele keuzes te kunnen maken als het inzet van ICT in de zorg gaat. Zie www.amc.nl/healthinformatics voor meer informatie.

  • ja1
Joyce de Laat
15 jul 2016

Hierbij een invalshoek vanuit het MBO onderwijs:

In alle opleidingen van Summa Zorg is het onderdeel Zorg en technologie opgenomen. Studenten leren vooral technologische hulpmiddelen toe te passen in het zorgproces. Door henzelf of door de zorgvrager. Vooral voor niveau 2 Helpende Zorg en Welzijn verschuift het onderwijsaanbod van leren werken in een instelling naar leren werken bij mensen thuis. Verwacht wordt dat deze tendens zich ook zal voortzetten naar de zorgopleidingen niveau 3 en 4.

Meer informatie over hoe Summa Zorg werkt aan toekomstbestendig opleiden en hoe ze zorginnovatie in de opleidingen aan bod laat komen:

http://www.summacollege.nl/over-summa-college/nieuws/nieuwszoeker/2016/0...

http://www.samenslimzorgenthuis.nl/

  • ja0
Chantal van Spaendonck
22 jul 2016

Wij hebben een nauwe samenwerking met zowel MBO als HBO onderwijs waarin we hiermee bezig zijn. Bijvoorbeeld het zorgboulevardproject waar wij met het MBO onderwijs en een aantal instellingen bezig zijn zowel met het ontwikkelen van een keuzemodule zorgtechnologie als het inbedden van innovaties in het DNA van het onderwijs. Maar ook onze samenwerking met het GETLAB van Avans Hogeschool in Breda. Mocht je hier meer informatie over willen neem dan contact met mij op chantal@cic-westbrabant.nl

  • ja0
Ronald Van Domburg
2 jan 2017

Bij de Hogeschool Utrecht realiseren we ons ook, dat zorgprofessionals naast hun inhoudelijke vakkennis ook over brede vaardigheden moeten beschikken. Op dit moment lopen er verschillende projecten en enkele pilots, om meer aandacht te schenken aan ondernemerschap en innovatie in de opleidingen voor zorgprofessionals.
Binnen de opleiding Management in de Zorg, waar ik aan verbonden ben, hebben we al een aantal jaren een zeer succesvol onderwijsprogramma Innovatief Ondernemen. Hierin worden 2e jaars studenten uitgedaagd om een vernieuwend idee uit te werken, te onderbouwen en te pitchen binnen een tijdbestek van 10 weken. Een uitdagend programma dat ieder jaar weer enkele verrassende ideeën oplevert. Ook de Minor Ondernemerschap in Zorg en Welzijn biedt de gelegenheid tot verdere verdieping in en ervaring met ondernemerschap.
Als je wilt, kan ik hier wel wat meer over vertellen en enkele voorbeelden laten zien. Mijn mailadres is ronald.vandomburg@hu.nl

  • ja0