Privacyverklaring Health~Holland

Ons privacy beleid

Zorginnovatie.nl is een onderdeel van Health~Holland en valt dus onder diens verantwoordelijkheid. Als organisatie hechten Zorginnovatie.nl en Health~Holland veel waarde aan het adequaat waarborgen van jouw privacy. Alle verwerkingen van persoonsgegevens die bij ons plaatsvinden zijn dan ook in overeenstemming met de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG).  

In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens we verzamelen, waarom we ze verzamelen, de wettelijke grondslag waarop we ze verzamelen, hoe we jouw gegevens verzamelen, of we jouw gegevens delen, hoe lang wij je gegevens bewaren, wat we doen om deze te beschermen, welke rechten je hebt, hoe jij je rechten kunt uitoefenen en hoe je contact met ons kunt opnemen. Wij vinden het belangrijk dat je op de hoogte bent van jouw privacy rechten en raden je daarom aan deze privacyverklaring aandachtig te lezen.

Welke gegevens verwerken we?

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die je gebruikt, kunnen wij de volgende gegevens verwerken.

 • voor- en achternaam;
 • academische titel;
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer;
 • werkgever en afdeling;
 • internet Protocol (“IP”) adres;
 • apparaat type;
 • operating system;
 • browser type;
 • geografische locatie op basis van provincie; en
 • foto en/of video opnames van (digitale) evenementen.

Tenzij het nodig is om de gegevens hun identificeerbare kenmerken te laten behouden, anonimiseren we de gegevens die we verzamelen. We slaan deze gegevens op een dusdanige manier op dat identificatie aan de hand van deze gegevens niet meer mogelijk is. Wanneer we bijvoorbeeld jouw IP-adres verzamelen, anonimiseren deze door de laatste groep cijfers weg te laten.

Waarom verwerken wij jouw gegevens?

We gebruiken jouw gegevens voor de volgende doelstellingen:

 • onze gebruikers met elkaar verbinden; 
 • deelname aan de Nationale Zorginnovatieprijs; 
 • om je onze maandelijkse nieuwsbrief te sturen;
 • bijhouden van evenementbezoek;
 • analyseren van bezoekersgedrag op onze website;
 • het verbeteren en beheren van onze website; en
 • je informeren over wijzigingen van onze dienstverlening en nieuwe ontwikkelingen.

Op basis van welke wettelijke grondslag verwerken wij jouw gegevens?

Toestemming:

Wanneer jij je aanmeldt als gebruiker, voor deelname aan de Nationale Zorginnovatieprijs, onze maandelijkse nieuwsbrief of voor een evenement georganiseerd door Zorginnovatie.nl geef jij hier toestemming voor. 

Het kan ook voorkomen dat je je visitekaartje aan een van onze medewerkers geeft, hiermee geef je toestemming om je gegevens te verwerken.

Met jouw toestemming plaatsen we ook tracking cookies. Cookies zijn meestal kleine tekstbestanden, met ID-tags die worden opgeslagen in de browserdirectory van je computer of in sub-mappen met programmagegevens. Cookies worden gemaakt wanneer je een website bezoekt die cookies gebruikt om je bewegingen binnen de site bij te houden. Zorginnovatie.nl gebruikt analytische cookies. 

Gerechtvaardigd belang:

ZorgInnovatie.nl is een platform met als doel innovators met elkaar, (potentiële) investeerders en partners te verbinden en hierdoor innovaties te versnellen. Om ons doel te bereiken kunnen wij jouw contactgegevens delen met geïnteresseerde gebruikers, dit kunnen zowel innovators als (potentiële) investeerders zijn.

Het kan voorkomen dat er foto en/ of video opnames worden gemaakt tijdens een (digitaal) evenement dat wij (mede-)organiseren. Deze beelden kunnen wij vervolgens gebruiken voor een publicatie over het georganiseerde evenement. Dit doen wij op basis van het gerechtvaardigd belang omdat deze beelden bedoeld zijn om een sfeerimpressie te geven en/of om verslag te doen van het evenement. De gemaakte beelden zijn dus niet bedoeld voor het identificeren van de aanwezigen. Deze publicaties hebben ook geen commercieel doel maar zijn journalistiek van aard. 

De gemaakte foto’s kunnen daarnaast ook worden gebruikt bij de aankondiging van de opvolgende editie van het desbetreffende evenement.

Hoe verzamelen wij jouw gegevens?

Jij verstrekt ons gegevens wanneer jij je aanmeldt als gebruiker, je aanmeldt voor onze maandelijkse nieuwsbrief, wanneer jij je aanmeldt voor een evenement georganiseerd door Zorginnovatie.nl of je visitekaartje aan een van onze medewerkers geeft.

Ook worden gegevens verzamelt door het plaatsen van tracking cookies. De volgende tabel geeft een overzicht van de cookies die op onze website worden gebruikt en beschrijft hun doel:

Cookie groep

Doel

Analytische cookies

Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe je onze website gebruikt. We gebruiken de informatie om rapporten samen te stellen en om ons te helpen onze website te verbeteren, gebruiksvriendelijker te maken en te monitoren of deze correct functioneert. De cookies verzamelen in anonieme vorm informatie over je activiteit op onze website, inclusief de pagina's die je bezoekt en de webpagina die jou naar onze sites heeft verwezen.

Delen jullie mijn gegevens?

Zoals hierboven vermeld is Zorginnovatie.nl een onderdeel van Health~Holland, daarom bewaren wij onze (en dus ook jouw) gegevens op de server van Health~Holland. Zorginnovatie.nl en Health~Holland zullen jouw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of delen met derden. Alleen bij het organiseren van een evenement samen met een derde partij kunnen wij jouw gegevens delen met deze medeorganiserende partij(en). 

Zorginnovatie.nl en Health~Holland zullen ook geen geaggregeerde of geanonimiseerde informatie publiekelijk weergeven.

Als we wettelijk verplicht zijn om jouw persoonlijke gegevens aan een derde partij bekend te maken, zullen we (commercieel) redelijke inspanningen leveren om je vooraf op de hoogte te stellen van een openbaarmaking, tenzij het ons wettelijk verboden is dit te doen.

Sommige pagina's bevatten ingesloten video's van YouTube. Bij het openen van een dergelijke pagina wordt informatie over je bezoek doorgestuurd naar het Amerikaanse bedrijf Google, dat eigenaar is van YouTube. Dit kan worden gebruikt om jouw bezoeken op verschillende websites bij te houden. Google kan deze informatie met derden delen wanneer dit wettelijk vereist is of wanneer derden deze informatie voor Google verwerken. Zorginnovatie.nl noch Health~Holland hebben toegang tot en zijn niet betrokken bij de verwerking van deze gegevens. Daarnaast kan het ook voorkomen dat de informatie die naar Google wordt verzonden, (voor onbepaalde tijd) wordt opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Wij bewaren je gegevens niet langer dan redelijkerwijs nodig is gezien de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld of totdat je een verzoek indient om je persoonsgegevens te verwijderen. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

 • Gegevens met betrekking tot je lidmaatschap: onbeperkt (totdat je een verzoek indient om je gegevens te verwijderen);
 • Abonnement nieuwsbrief: onbepaalde periode (totdat jij je uitschrijft);
 • Gegevens over je deelname aan evenementen: tot een jaar na deelname.

Back-ups

We maken dagelijks back-ups van onze IT-systemen, dit omvat ook jouw persoonsgegevens. Mochten er zich een situatie voordoen, waarin we onze IT-systemen uit deze back-ups moeten herstellen, dan zullen we ervoor zorgen dat we nog steeds voldoen aan bestaande verzoeken met betrekking tot het verwijderen of wijzigen van jouw gegevens. 

Hoe beschermen wij jouw gegevens?

Wij nemen onze digitale beveiliging zeer serieus. Daarom houden we ons aan hoge veiligheidsnormen en nemen passende maatregels om misbruik, verlies, ongeautoriseerde toegang, ongeautoriseerde wijziging, openbaarmaking of vernietiging van de door ons verwerkte persoonsgegevens te voorkomen. Tevens worden deze maatregels periodiek geëvalueerd en waar mogelijk verbeterd.

Jouw rechten

Je heeft het recht om ons te vragen naar de persoonsgegevens die wij van je verwerken, het doel en de aard van de verwerking en om je van informatie te verstrekken over met wie wij deze delen. Je hebt op elk moment het recht ons te vragen jouw persoonsgegevens bij te werken, corrigeren of te verwijderen. Houd er rekening mee dat we verzoeken kunnen afwijzen die de privacy van anderen in gevaar brengen, onredelijk zijn, repetitief zijn of een onevenredige inspanning vergen.

Je hebt het recht om je af te melden voor het gebruik of de verzameling van bepaalde gegevens door ons, inclusief persoonsgegevens en niet-persoonsgegevens, door de "Do not track-header" te gebruiken. Als je deze instelling in je browser activeert, wordt je bezoek aan onze website niet geregistreerd. Deze opt-out plaatst een cookie op jouw computer die aangeeft dat je niet gevolgd wilt worden.

Je hebt het recht om je op elk moment af te melden voor het ontvangen van onze nieuwsbrief door het relevante afmeldingsproces te volgen dat wordt beschreven in de betreffende e-mail.

Identificatie

Om misbruik van bovengenoemde rechten te voorkomen, zullen wij je bij de uitoefening ervan vragen om je te identificeren door een fotokopie van je identiteitsbewijs toe te voegen aan jouw verzoek. Bij het verstrekken van je legitimatie vragen wij je om het Burgerservicenummer (BSN) en geboortedatum onleesbaar te maken.

Wanneer je een verzoek indient om jouw persoonsgegevens te verstrekken, streven wij ernaar deze binnen 20 werkdagen af ​​te ronden. Mochten wij niet aan deze termijn kunnen voldoen, dan zullen wij je hier onmiddellijk van op de hoogte stellen.

Hoe beschermen we de privacy van minderjarigen?

We begrijpen het belang van het nemen van extra voorzorgsmaatregelen om de privacy en veiligheid van minderjarigen van 16 jaar en jonger te beschermen. Onze website is ontworpen en bedoeld voor gebruik door volwassenen. Indien je minderjarig bent dien je de voorwaarden van deze privacyverklaring samen met je ouder of voogd door te nemen om er zeker van te zijn dat je ze begrijpt en accepteert. Als we ontdekken dat we persoonlijke gegevens van een minderjarige hebben verzameld zonder toestemming van een ouder of voogd, zullen we die persoonsgegevens zo snel mogelijk verwijderen.

Toezichthoudende autoriteit

Mocht je niet tevreden zijn met onze reactie op jouw verzoek, dan behoud je altijd het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Nederlandse toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Mocht je je rechten willen uitoefenen, vragen of opmerkingen hebben over ons privacy-beleid, dan horen wij dit uiteraard graag. Hiervoor kan je contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming (FG). Dit kan door een e-mail te sturen naar privacy@health-holland.com, ons te bellen ons op +31 (0)70 205 14 00, of een brief te sturen naar het volgende adres:

Wilhelmina van Pruisenweg 104

2595 AN, Den Haag

Nederland

Veranderingen in ons privacy-beleid

De meest recent bijgewerkte versie van onze gegevensbeschermingsverklaring staat op onze website. We hebben ons privacy-beleid voor het laatst gewijzigd op 15 juli 2021.

 

Privacyverklaring Zorginnovatie.nl