Privacyverklaring Health~Holland

 

Health~Holland heeft als missie om innovatie in zorg en welzijn in Nederland te versnellen. Via zorginnovatie.nl bieden wij een open platform en community. Iedereen kan hier ideeën delen en bijdragen aan de ontwikkeling van ideeën van anderen. Om te voldoen aan deze missie, verwerken we persoonsgegevens.

 

Wij hechten er grote waarde aan zorgvuldig om te gaan met deze persoonsgegevens. We houden ons hierbij aan de eisen zoals die in de privacywetgeving worden gesteld. In deze privacyverklaring lichten we toe hoe we dat doen. Mocht u vragen hebben over deze privacyverklaring of over ons privacybeleid in het algemeen, dan kunt u ons bereiken via info@zorginnovatie.nl.

 

Contactgegevens Health~Holland

Adres:               Wilhelmina van Pruisenweg 104
                          2595 AN Den Haag 
                          Nederland
Telefoon:           070 205 1400
Website:             www.zorginnovatie.nl
E-mail:               info@zorginnovatie.nl
KVK nummer:    27380989

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Health~Holland verwerkt verschillende persoonsgegevens, afhankelijk van hoe u gebruik maakt van onze diensten. U verstrekt bijvoorbeeld persoonsgegevens door het aanmaken van een persoonlijk profiel, door zich aan te melden voor onze nieuwsbrief of door contact met ons op te nemen via ons contactformulier. Ook verzamelen wij persoonsgegevens wanneer u op onze website kijkt zonder ingelogd te zijn, hierover vindt u meer informatie onder het kopje ‘Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken’.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

- Voor- en achternaam
- E-mailadres
- Functie
- Regio en stad
- IP-adres
- Internetbrowser en apparaat type
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@zorginnovatie.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

Health~Holland verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het mogelijk maken van het aanmaken van een account.
- Het mogelijk maken van het achterlaten van reacties op innovaties of in de community.
- Het versturen van een notificaties zodra iemand anders op een post of reactie van u heeft gereageerd of zodra iemand u wil koppelen aan zijn of haar innovatie.
- Het analyseren van bezoekersgedrag op de website.
- Het verzenden van onze nieuwsbrief.
- Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren (bijvoorbeeld wanneer u het contactformulier heeft ingevuld of wanneer u zich aanmeldt voor één van onze challenges).
- Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten of van nieuwe ontwikkelingen.
- Het mogelijk maken om artikelen te delen via de social media buttons die op www.zorginnovatie.nl staan.
- Het verbeteren van onze website.

 

Op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Health~Holland verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende gronden:

- Op basis van toestemming: u geeft zelf gegevens af wanneer u bijvoorbeeld een profiel aanmaakt of zich aanmeldt voor de nieuwsbrief.
- Op basis van gerechtvaardigd belang: Health~Holland kan bijvoorbeeld haar website optimaliseren om een zo optimaal mogelijke bezoekerservaring te creëren door IP adressen te registreren.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Health~Holland neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen (algoritmes) over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor u.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Health~Holland bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld of totdat u een verzoek indient om uw gegevens te verwijderen. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld. Zo hanteren we onder andere de volgende bewaartermijnen:

Persoonlijk profiel op zorginnovatie.nl: voor onbepaalde tijd
(tot u uw account opheft)

Nieuwsbrief inschrijving: voor onbepaalde tijd
Wanneer u zich uitschrijft voor onze nieuwsbrief, blijft uw emailadres bewaard op een lijst met ‘unsubscribers’. Dit is zodat het mailsysteem – MailChimp – uw emailadres niet per ongeluk opnieuw kan inschrijven bij een synchronisatie van de maillijst. Dit is een standaard instelling van MailChimp en kunnen wij helaas niet aanpassen. Wilt u dat uw emailadres van deze ‘unsubscibers’-lijst wordt verwijderd? Stuur dan een verzoek naar info@zorginnovatie.nl. Wij zullen uw emailadres dan handmatig verwijderen.

Google Analytics: 26 maanden

Contactformulier: 4 weken
Wanneer u het contactformulier op onze website invult, wordt er op de server van onze hostingpartij een backlog gemaakt waarin uw e-mailadres staat vermeld. Deze log blijft maximaal 4 weken bewaard.

Heeft u hier vragen over, dan kunt u contact opnemen met info@zorginnovatie.nl.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Health~Holland deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Zo kunnen wij persoonsgegevens met onze partners delen als dit ten goede komt aan het behalen van onze doelstelling (het verbinden en versnellen van innovaties in de zorg). Ook delen wij persoonsgegevens met de organisatoren van de challenges waarmee wij samenwerken, op het moment dat u zich heeft ingeschreven voor de desbetreffende challenge.

Er zijn verschillende partijen die uw gegevens verwerken in onze opdracht (denk bijvoorbeeld aan onze hostingpartij, Google Analytics of MailChimp). Met hen sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Health Holland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Health~Holland gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Health~Holland gebruikt de volgende cookies:

 

Functionele cookies
Functionele cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten functioneren. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden dan ook standaard geplaatst. Functionele cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kunt blijven tijdens uw bezoek aan de website en dat u reacties kunt plaatsen.

Cookie:                        Sessiecookie
Naam:                         _has_js
Functie:                         Detecteren van Javascript
Bewaartermijn:             1 sessie

Cookie:                        Inlog
Naam:                         _SSESS
Functie:                         Registratie inlogsessie (inlogmethode: emailadres + wachtwoord)
Bewaartermijn:             23 dagen

Cookie:                        Inlog
Naam:                         _hybridauth_last_provide
Functie:                         Registratie inlog via social media (inlogmethode: LinkedIn authenticatie)
Bewaartermijn:             1 maand

 

Analytische cookies
Analytische cookies stellen ons in staat om het websitebezoek te meten. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze website wordt gebruikt en welke pagina's het meest worden bezocht. Hierdoor weten we welke website onderdelen populair zijn en op welke plekken we onze website kunnen verbeteren. De statistieken die we verzamelen zijn op basis van geanonimiseerd IP adres en kunnen we niet herleiden naar personen. Deze gegevens worden dus altijd anoniem gebruikt. We maken gebruik van Google Analytics om inzichten te verkrijgen uit de data. Om ervoor te zorgen dat we veilig en anoniem deze gegevens verzamelen, hebben we de volgende maatregelen getroffen:
- we hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Google;
- we hebben het laatste octet van elk IP-adres gemaskeerd;
- we hebben ‘gegevens delen’ binnen ons Google Analytics account uitgezet;
- we maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies.

Cookie:                        Google Analytics
Naam:                         _ga
                                    _gat
                                    _gid
Functie:                        Analytische cookies
Bewaartermijn:           Maximaal 26 maanden

 

Social media integratie
Op onze website tonen we content die u via een button kunt delen via Facebook, Twitter, LinkedIn en via de mail. Daarnaast kunt u een persoonlijk profiel aanmaken aan de hand van uw e-mailadres, maar ook aan de hand van LinkedIn authenticatie. Voor een goede werking van deze functionaliteiten plaatsen social-media-bedrijven cookies op hun eigen website(s). Zo kunnen ze u herkennen wanneer u bent ingelogd op dat sociale netwerk. Ook verzamelen zij hiermee gegevens over de pagina die u bijvoorbeeld deelt. Voor meer informatie over de gegevens die social-media-bedrijven verzamelen, verwijzen wij naar de privacy verklaringen van deze bedrijven. Deze kunnen regelmatig wijzigen.
 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen. Dat kan op verschillende manieren:

- Wanneer u een persoonlijk account heeft op www.zorginnovatie.nl, kunt u inloggen via de website om uw gegevens in te zien en te wijzigen. Wanneer u uw persoonlijke account wil laten verwijderen, kunt u dit doen door een mail te sturen naar info@zorginnovatie.nl.
- Wanneer u zich ingeschreven heeft voor de nieuwsbrief kunt u via een link onderaan elke mailing uw emailvoorkeuren aanpassen of zich uitschrijven voor de mailings.
- Wanneer u wilt inzien welke gegevens we van u bewaren, kunt u hier een verzoek voor sturen naar info@zorginnovatie.nl.

Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Health~Holland. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@zorginnovatie.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken, op uw verzoek. Health Holland wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Health~Holland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@zorginnovatie.nl.

 

Wijzigingen in privacybeleid

Het privacybeleid van Health~Holland kan van tijd tot tijd wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De meest actuele privacyverklaring staat altijd op www.zorginnovatie.nl.

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 16 oktober 2018.

Privacyverklaring Zorginnovatie.nl