ROM Utrecht Region

Regionaal werkende organisatie ten behoeve van de economie op de thema's groen, gezond en slim en werkt hierin samen met bedrijven, kennisinstellingen, overheden en belangen organisaties.

ROM Utrecht Region ondersteunt 2 innovaties