Economic Board Utrecht

Regionaal werkende organisatie ten behoeve van de economie op de thema's groen, gezond en slim en werkt hierin samen met bedrijven, kennisinstellingen, overheden en belangen organisaties.

Economic Board Utrecht ondersteunt 2 innovaties