ZorgInnovatie

een community voor cocreatie van innovaties in zorg en welzijn

ZorgInnovatie.nl is een open platform en community. Iedereen kan hier ideeën delen en bijdragen aan de ontwikkeling van ideeën van anderen. Onze belangrijkste drivers zijn ‘Verbinden’ en ‘Versnellen’, want samen versnellen we innovaties in zorg en welzijn.

Versnellen & verbinden

 • Verbinden

  We verbinden bestaande structuren en innovatienetwerken in de zorg door het stimuleren van kennisdeling en intensieve samenwerking. Zorginnovatie.nl is een online community ondersteund door een sterk platform met relevante stakeholders.

 • Versnellen

  Versnellen van innovatie gebeurt vanuit de community, die waardevolle suggesties of inhoudelijk commentaar geeft. We maken inzichtelijk waar de behoeften liggen en koppelen die aan relevante actoren of organisaties.

Aanpak

Veel partijen zijn op zoek naar ideeën of innovaties. Om ze te ondersteunen, voor een investering of omdat ze hun zorgverlening willen verbeteren. Andersom zijn ondernemers of startups op zoek naar partners. ZorgInnovatie helpt om deze vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Door een online platform en actieve matchmaking.

Rol van ZorgInnovatie.png

 

Vraag en aanbod

 • Vraag articulatie

  We werken nauw samen met zorginstellingen, zorgverzekeraars, investeerders en dienstverleners die op zoek zijn naar innovaties. Ook organiseren we challenges om innovaties in een specifiek domein te stimuleren.

 • Aanbod creatie

  Innovaties weten Zorginnovatie.nl te vinden en melden zich online aan. Daarnaast scouten en screenen we actief relevante innovaties voor onze partners of externe opdrachtgevers.

Partners

ZorgInnovatie is onderdeel van Health~Holland, de uitvoerende organisatie van het Topsectorenbeleid Life Sciences & Health. Samen met regionale partners ontwikkelen wij het ZorgInnovatie platform. Daarnaast organiseren wij de Nationale ZorgInnovatieprijs, een programma om innovaties te screenen, te selecteren en ze ook daadwerkelijk te ondersteunen door middel van een publieksprijs en een juryprijs.