Topsector Life Sciences & Health: voor vitale burgers in een gezonde economie

Zorginnovatie.nl is onderdeel van Health~Holland, de uitvoerende organisatie van het Topsectorenbeleid Life Sciences & Health. De topsectoren zijn aangewezen door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en worden geselecteerd op hun vermogen om substantieel bij te dragen aan mondiale maatschappelijke uitdagingen.

De Topsector werkt samen met publieke en private partijen om het maatschappelijke thema Gezondheid & Zorg van het Missiegedreven Topsectoren en Innovatiebeleid van het kabinet te ondersteunen. Dit wordt gedaan op basis van de vijf Gezondheid & Zorg-missies, opgesteld door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

 

 

De centrale missie is als volgt: In 2040 leven alle Nederlanders tenminste vijf jaar langer in goede gezondheid, en zijn de gezondheidsverschillen tussen de laagste en hoogste sociaal- economische groepen met 30% afgenomen. Er zijn vier onderliggende missies die bijdragen aan deze centrale missie door veranderingen in leefstijl en leefomgeving, meer zorg op de juiste plek en betere perspectieven voor mensen met chronische ziekten, levenslange beperkingen en dementie. Daarnaast worden de economische kansen binnen dit maatschappelijke thema ondersteund.

Topsector LSH omvat een breed scala aan disciplines, van farmaceutica tot medtech en van zorginfrastructuur tot vaccinatie. Om haar centrale missie te realiseren, bouwt de Topsector voort op de kracht van de Nederlandse LSH-sector om de grootste maatschappelijke uitdagingen op het gebied van preventie, genezing en zorg aan te pakken: het verbeteren van de kwaliteit van leven (vitaliteit) en het terugdringen van de kosten van de zorg. 

Business Support | Health~Holland