Community

Wat is er nodig om innovatie te versnellen?

Geplaatst door Maike van Ees
Geplaatst op 20 februari 2018 om 12:09

Zorginnovatie.nl heeft als doel om innovatie in zorg en welzijn te versnellen. Dit doen wij door ondernemers een platform te bieden waarop zij hun innovatie kunnen presenteren. Op deze manier verbinden wij innovatoren met andere (zorg)partijen, zodat zij eerder de markt op kunnen met hun idee.

Vanuit deze gedachte - het versnellen en verbinden van zorginnovatie - is de Nationale Zorginnovatieprijs drie jaar geleden ontstaan. Op 15 maart zullen de tien genomineerden hun innovatie presenteren op het Health Valley Event. De winnende innovaties ontvangen een geldprijs waarmee ze de volgende stap in de ontwikkeling van hun bedrijf kunnen maken. Ook krijgen winnaars toegang tot het netwerk van Zorginnovatie.nl en de betrokken regiopartners.

Financiële middelen en relevante contacten zijn twee belangrijke aspecten om een innovatie te laten groeien. Het zijn alleen nogal brede begrippen. We zijn daarom erg benieuwd of jullie dit vanuit ervaring kunnen concretiseren.

Welke middelen zijn het meest waardevol voor jou als ondernemer om jouw innovatie te versnellen en waarom? Of misschien zijn er wel bepaalde activiteiten die aanzienlijk bijdragen in jouw ogen?

We zijn benieuwd naar jullie mening!

172 keer bekeken
10 reacties
0 stemmen

Antwoorden

Tjitte Verbeek van Buuren
22 Feb 2018

FluidBalance is een systeem waarmee de urineproductie automatisch en realtime kan worden gemonitord, 24 uur per dag. Dit leidt tot ontlasting van de verpleegkundige en bovendien tot een nauwkeuriger registratie van de urineproduc. Daarnaast speelt FluidBalance een belangrijke rol bij het tijdig identificeren van klinische achteruitgang van patiënt. Wij zijn genomineerd voor de Zorginnovatieprijs 2018 en kijken uit naar de finale, waar we andere enthousiaste mensen hopen te ontmoeten!

We zijn voor FluidBalance op zoek naar investeerders, maar ook naar samenwerking op het gebied van techniek, web-based platforms, communicatie met EPD's, patiëntenverenigingen, ziekenhuizen en zorginstellingen. Samen hopen we op korte termijn van FluidBalance een groot succes te kunnen maken!

  • ja1
Maike van Ees
22 Feb 2018

Geld en netwerk zijn natuurlijk twee belangrijke aspecten om een innovatie succesvol in de markt te zetten. Maar zijn er daarnaast ook andere middelen waardevol? Wat heb je als ondernemer nog meer nodig om je innovatie te versnellen? En wat verwacht je bijvoorbeeld dat het winnen van een innovatieprijs kan brengen?

  • ja0
Tjitte Verbeek van Buuren
22 Feb 2018

Middelen die we zijn gebruiken zijn onder andere toevoegingen op het gebied van (technische) kennis, maar ook hulp bij het deugdelijk opzetten en draaien van het bedrijf zijn ontzettend belangrijk. Ook is marketing en communicatie een aspect dat soms wordt vergeten maar wel de stap zijn richting de afnemer, consument en/of eindgebruiker. Tenslotte is het beschermen van je product (bijvoorbeeld middels patenten) noodzakelijk, maar vaak een 'ver-van-mijn-bed-show' voor de ondernemer.

Tijdens het Health Valley Event hopen we op deze (en andere) gebieden in gesprek te gaan met de aanwezigen. De Zorginnovatieprijs zal ons helpen om kennis in te winnen op voornoemde gebieden en om doelen binnen deze gebieden te realiseren. Zo zouden we (een deel van) de prijs kunnen gebruiken om een marketing- en communicatieplan op te zetten, of zouden we een patentenbureau kunnen vragen wat de mogelijkheden zijn om het product te beschermen.

  • ja1
Wil Peters
9 mrt 2018

Beste Maike,

in de zorg wordt 80 miljard per jaar uitgegeven, dat is nog exclusief dat wat er aan verbouwingen en verhuizingen a.g.v. gezondheid wordt uitgegeven.

alle zorginnovaties op deze site zetten te samen misschien 5 miljoen om. en geven samen misschien 2 miljoen uit aan promotie en demonstratieprojecten.

Dit valt volledig in het niet tegen het geweld van de machtige zorglobby.:
Jaarlijks wordt er 1 miljard uitgegeven door de zorg voor lobby werk.(wellicht om de status quo van de belanghebbenden te verdedigen of te vergroten.

(https://www.volkskrant.nl/wetenschap/lobbyen-in-de-zorg-kost-een-miljard... )

Zie hier 10 redenen waarom innovaties niet geaccepteerd worden.

Het zou zinvol zijn dat elke instelling (zorg en overheid) zorginnovatie managers aanstelt om innovaties mogelijk te maken.

Healthinnovatieschool zou daarbij kunnen helpen.

Elk (publiciteits)podium dat VWS kan realiseren/ondersteunen kan bijdragen aan het succes van innovaties.

Elk zorgtijdschrift zou een podium kunnen zijn en een paar pagina's vrij beschikbaar kunnen maken voor innovatie verhalen. Denk hierbij aan Arts en auto, fysiotherapie, ergotherapie, zorgbladen, revalidatie, Binnenlandsbestuur(WMO) etc. maar ook ouderenbonden: ANBO, KBO, KBO-PCOB, NOOM etc.

in de jaren 60 werden kranten bijna volledig betaald door sigarettenfabrikanten.
Tegenwoordig worden de blaadjes van de ouderenbonden volledig gefinancierd door trapliftfabrikanten, douche in een dag adverteerders en worden innovaties bewust niet genoemd(wellicht om deze relatie met de financiers niet te schaden). je vraagt je af of we hier echt over belangenbehartiging voor de ouderen praten.

Willen we dit doorbreken dan moeten er middelen komen voor podia voor innovaties!

  • ja0
Maike van Ees
12 mrt 2018

Hallo Wil,

Bedankt voor het delen van jouw visie. Zeker een interessant punt dat je aanstipt!

  • ja0
Martine Berden
9 mrt 2018

Hoi Maike,

Er zijn veel goede innovaties. Alleen al op dit platform staan er honderden. En iedereen zoekt naar manieren om draagvlak te creëren voor zijn innovatie. En naar manieren om op te schalen, zodat er een levensvatbaar verdienmodel kan ontstaan. Ik denk dat het voor zorgverleners heel ingewikkeld is om door de bomen het bos te zien. Met welke innovatie moet je aan de slag gaan? Want je kan niet tientallen innovaties tegelijkertijd implementeren. En iedere innovatie richt zich op een klein deel van het totale zorgproces. Dus geen enkele innovatie vormt op dit moment nog een substantiële oplossing. Financiële middelen en een netwerk zijn zeker belangrijk. Maar ik denk ook dat het belangrijk is om innovaties te gaan bundelen. Zodat er totaaloplossingen ontstaan. Daarmee maken we het de zorgverleners makkelijker om daadwerkelijk voor innovatie te kiezen. En om tijd te investeren om mee te implementeren. Want ook dat is randvoorwaardelijk: capaciteit van de medische specialisten, zodat zowel het ontwerp als het implementatieplan afgestemd kan worden op de praktijk.

Ik zou het mooi vinden als het platform zorginnovatie een platform kan worden dat complementaire innovaties aan elkaar koppelt. Zou het geen mooie rol zijn voor zorginnovatie.nl om actief innovaties bij elkaar te brengen?

groet,
Martine

  • ja0
Maike van Ees
12 mrt 2018

Hallo Martine,

Bedankt voor het delen van jouw visie. Mooi verwoord! Krachten bundelen is iets waar ik ook in geloof. Hier hebben wij – Zorginnovatie.nl zijnde - zeker ideeën over, dus wie weet worden er in de toekomst meer activiteiten georganiseerd om juist de innovatoren met elkaar in contact te brengen en zo onderlinge samenwerkingen te stimuleren.

Hoe denk je dat Zorginnovatie.nl effectief ingezet kan worden om innovaties actief bij elkaar te brengen? Of wat zou jij graag zien op dit vlak?

  • ja0
Martine Berden
12 mrt 2018

Hoi Maike,

Zomaar wat ideeën: breng proactief innovaties met elkaar in contact. Ook voor de lezer van het platform is het lastig om door de bomen het bos te zien:-). Ook al kun je filteren, je ziet nog steeds heel erg veel innovaties.

Daarnaast zou je nog veel verder kunnen gaan om samenwerking te faciliteren. Geen idee of dat binnen jullie scope valt. Maar bijvoorbeeld netwerkdagen of co-creatie sessie van bij elkaar passende innovaties. En wellicht dat het jullie dan lukt om ook zorgverleners en verzekeraars uit te nodigen, dan kan er helemaal co-creatie plaatsvinden!

groet Martine

  • ja1
Wil Peters
12 mrt 2018

Helaas gaat de volledige aandacht uit naar app's en E-health.
Maar er is veel meer!
Ik hoop ook dat de aandacht uit gaat naar alle soorten van Innovatie!

  • ja1