• Voortgang

  Microchips and Medication

  Therapietrouw in eigen regie verbeteren, kwaliteit van de zorg perfectioneren, medicijnverspilling tegengaan en medicatie distributie verbeteren door middel van micro-electronica.
  Substantially improve therapy compliance and quality of care, reduce medicine waste and counterfeiting and enhance medication distribution by means of microelectronics.
 • Voortgang

  Saa Bluu kledingbeschermer

  Het betreft een respectvolle kledingbeschermer, waarbij de highperformance verkregen wordt door de unieke inzet van nanotechnologie en het waardige uiterlijk verkregen wordt door een digitale fotografische print. Het is een waardige vervanging van de huidige slab die senioren, die morsen met eten, nu neerzet als baby’s.
 • Voortgang

  Abena Nova

  Het eerste slimme incontinentiemateriaal voor dagelijks gebruik.

  Altijd op tijd verschonen, nooit meer natte kleding of een nat bed .
  Een verbetering van de zorg en kwaliteit van leven voor ouderen en gehandicapten.
 • Voortgang

  Wond Zorg App

  De Wond Zorg App biedt regievoerder, wijkteams, ziekenhuis en huisarts één multidisciplinair dossier om de voortgang van de wondzorg digitaal vast te leggen en op afstand te monitoren. Dit bespaart tijd, maakt het wondzorgproces efficiënter, kwalitatief beter en motiveert zowel patiënt als zorgprofessional tijdens het vaak zware genezingsproces.
 • Voortgang

  Hem-Col bloedafname

  Innovatieve bloedafname waarmee 5 druppels bloed uit een vingerprik maximaal 5 dagen worden geconserveerd. Bloed in de Hem-Col buis kan gewoon per post worden verstuurd naar het lab. Deze patiëntvriendelijke bloedafname leidt tot een enorme kosten- en afvalreductie bij gelijkblijvende kwaliteit.
  http://labonovum.nl/hem-col/
 • Voortgang

  Project Lucris

  Goede innitiatieven missen vaak een podium. Met ons tv programma gaan wij die initiatieven koppelen aan andere partijen. Van gebruiker tot stake-holders en van ondernememer tot financierder.
 • Voortgang

  The Personal Digital Hospital

  We are focused on improving the healthcare experience of Dutch travellers in emerging economies (primarily in Thailand). We are not doing that by building brick and mortar hospitals but by offering a ‘digital hospital’. We have created a digital infrastructure that will facilitate this for Dutch Care seekers and Thai medical system.
 • Voortgang

  Reanimeren in virtual reality

  Door het virtueel aanpassen van de omgeving wordt de reanimatieles veel levensechter, want je voelt de reanimatiepop, maar je ziet een slachtoffer in een levensbedreigende situatie. De kunst is om rustig te blijven, te handelen en je te focussen.
 • Voortgang

  AskMe

  AskMe is een Embedded Performance Support Solution, in cocreatie door ProfPortaal Zorg en Noordhoff Health ontwikkeld, die het leren op de werkplek van zorgprofessionals ondersteund, op het moment dat dat nodig is.
 • Voortgang

  You-Stand voor staand werken!

  Iedereen weet het inmiddels: "Zitten is het nieuwe roken". Ga daarom eens wat vaker een paar uurtjes staand werken met You-Stand, het slimme sta-bureau. Eenvoudig in gebruik, ergonomisch, in hoogte verstelbaar, goedkoop en te gebruiken met uw bestaande kantoormeubilair. Meer info: www.you-stand.nl

Pagina's