Ontdek innovaties

 • Voortgang

  GelukkigThuis

  GelukkigThuis biedt diensten en producten aan iedereen die hulp in en rond het huis kan gebruiken, in het bijzonder aan senioren die langer zelfstandig thuis willen blijven wonen.
 • Voortgang

  scoop and runner

  De scoop and runner moet de huidige wervelplank en vacuümmatras in de ambulancezorg vervangen. Het is een oplossing voor decubitusproblemen tijdens transport. De brancard is zeer licht en geschikt voor alle patiënten. Dit in tegenstelling tot de huidige systemen die maar voor één categorie bedoeld is. Het vervangt twee bestaande systemen
 • Voortgang

  KDS (Kanker detectiesysteem)

  KDS is een nieuw apparaat in een vorm van zonnebank, KDS technologie is uitgerust met duizenden sensoren die verdachte plekken kunnen detecteren en analyseren.
 • Voortgang

  Nori Health

  AI-aangedreven chatbot coach voor chronische ziekte management, startend voor IBD en IBS.
 • Voortgang

  BordjeVol

  BordjeVol brengt voor mantelzorgers spelenderwijs in kaart welke activiteiten energie kosten, hoe lang de situatie nog vol te houden is en welke mensen kunnen helpen.

  BordjeVol bestaat uit een set speelkaarten en een set werkbladen. De mantelzorger houdt na het doorlopen van de methode de werkbladen, als naslag.
 • Voortgang

  MIQ

  Medische vragenlijsten die online kunnen worden ingevuld worden versleuteld opgeslagen op een NEN7510 beveiligde server. Verzamelde data wordt versleuteld opgeslagen en via een Trusted Third Party (TTP) afgeleverd bij de onderzoeksinstelling als bruikbare gepseudonimiseerde data.

  Invullende zorgverleners kunnen blijvend bij hun ingevulde data.
 • Voortgang

  Online klantcontact centrum

  Ten behoeve van het verhogen van de kwaliteit van het klantcontact is een online klantenservice ingericht gericht op self-service en workflow ondersteuning van de back-office. Ondersteuning bij het selectietraject en advies bij de inrichting van de cloudtool en werkprocessen door Zorgbroeders.
 • Voortgang

  SpelenderGrijs

  Boekingskantoor voor ouderen vermaak in verpleeg- en verzorgingshuizen.
 • Voortgang

  Spinit®

  Multi ParameterPoint of Care oplossing 1 systeem bij de zorgverlener voor meerdere Diagnostica toepassingen

Pagina's