Ontdek innovaties

  • Voortgang

    Vital signs analysis

    Annovating beheert een Time Series Database voor opslag van vital sign metingen met smartwatches. Deze data worden geanalyseerd met kunstmatige intelligentie. Het idee is dat met real time meting en analyse patronen in de vital signs kunnen worden herkend die gekoppeld kunnen worden aan reeds bekende patronen van gediagnosticeerde aandoeningen.
  • Voortgang

    Gezondwerkt PMO-pago software

    Een ondersteunende totaaloplossing om het preventief medisch onderzoek (PMO/ PAGO) efficiënter te organiseren voor arbodiensten.

Pagina's