Ontdek innovaties

 • Voortgang

  Studie voor WLZ-klanten

  Tutorleren is mogelijk door WLZ-klanten.

  Studenten van een bepaalde opleiding koppelen aan mensen met een beperking in hetzelfde beroep die ze willen is mogelijk De doelgroep WLZ zit vaak op een dagbesteding waar ze niet uitkomen en niet zelf hun leerdoelen kunnen kiezen Zorgprofiel is niet leidend maar de persoon Successen zijn er al
 • Voortgang

  Project Groen Verbindt

  Stadsboerderij de Punt , als innovatieve groene ontmoetingsplaats en werkplek voor mensen met een afstand op de arbeidsmarkt. Vrijwilligers uit de Wijk worden hier ingezet met hun eigen kwaliteiten en doen waardevolle (werk) ervaringen op. Tevens is er veel beleving en educatie voor in de wijk gelegen scholen en kinderopvang.
 • Voortgang

  OdoCare

  Mobiel, Geurloos en Hygiënisch opslagsysteem ten behoeve van gebruikt incontinentiemateriaal. Een systeem welke ook ten tijde van gebruik continu gesloten blijft.
 • Voortgang

  Wijkcirkel

  Kwetsbare inwoners vormen per wijk een cirkel waarin ze elkaars talenten benutten en op deze manier met minder of zonder zorg zelfstandig kunnen (blijven) wonen, ondersteund door een vrijwilliger in de buurt.
 • Voortgang

  Col-Care (Po-stoel) 2018

  Wat is de Col-Care?

  De Col-Care is een vernieuwde po-stoel. De huidige po-stoelen voldoen vanuit praktijkervaringen niet geheel aan de wensen van zowel de zorgverlener als de zorgvrager. De Col-Care heeft meerdere aanpassingen toegepast zoals ander: onderstel, wielen, remmen, po-opvangbak, zitting, en nog vele andere.
 • Voortgang

  Anne, virtuele assistente

  Virtuele assistent met menselijke trekjes, die gebruikers die afhankelijk zijn van zorg en hun mantelzorgnetwerken helpt om zoveel en zo lang mogelijk, regie over hun eigen leven te houden!
  Op een kostenbesparende manier.
 • Voortgang

  Hows: serious game autisme

  Hows ondersteunt mensen met autisme bij hun zelfredzaamheid (m.b.t. zelfstandig wonen) door middel van een online game, waarbij ze worden gemotiveerd tot het uitvoeren van huishoudelijke taken en het organiseren van hun leven.
 • Voortgang

  Don't Forget It..!

  Een digitale fotolijst (of een scherm of tablet) waarop afspraken en andere belangrijke zaken op exact het gewenste moment verschijnen in de vorm van een doorlopende diavoorstelling t.b.v. mensen met geheugenproblemen, zoals dementie, Korsakov, e.d.
 • Voortgang

  Quli

  Quli (Quality of Life) is een online (e-health)initiatief en staat voor participerende gezondheidszorg, met de burger centraal. Het helpt bij zelfredzaamheid (of eigenlijk ook samenredzaamheid), eigen regie over zorg en gezondheid en preventie
 • Voortgang

  3Disease

  3Disease is een concept om van radiologische beeldvorming van kanker (of andere ziektes) met behulp van 3D printing een exact 3D model van een individuele aandoening te genereren, waardoor een patiënt een beter beeld krijgt van zijn aandoening, het beter begrijpt, er meer sprake is van 'shared decision making' en bijdraagt aan 'coping'.

Pagina's