Ontdek innovaties

 • Voortgang

  Memory Lane

  Memory Lane - verbindt generaties.

  Memory Lane helpt bij het ontzorgen van senioren en hun directe omgeving. Het digitale contact via het Memory Lane Zorgscherm bevordert bovendien de sociale betrokkenheid en draagt bij aan de kwaliteit van leven. Senioren worden ondersteund door deze digitale cirkel, middels de Memory Lane mobiele App.
 • Voortgang

  Mijn Leven 2.0

  Mijn leven 2.0 beoogt het digitale platform in de provincie Utrecht te worden met informatie, producten en diensten voor een goed leven met een fysiek beperking. Mijn leven 2.0 wil inspireren en steunen door het combineren van (ervarings)kennis en wetenschappelijke inzichten over hoe je goed leeft met een beperking te verzamelen en verspreiden
 • Voortgang

  VitaBaby

  Een website en app die gebruikt kan worden rondom de zwangerschap. In de periode vóór, tijdens, en na de zwangerschap zijn supplementen belangrijk voor het bijdragen aan de ontwikkeling van de baby. Zo kan de kans op bepaalde aandoeningen bij het kind worden verminderd. Ook voor de moeder kunnen supplementen rondom de zwangerschap van belang zijn.
 • Voortgang

  PAZIO

  PAZIO biedt een eHealth-platform waarmee zorggebruikers via één digitale ingang gemakkelijk toegang krijgen tot al hun online zorg- en welzijnsdiensten. Door de integratie van meerdere diensten en portalen wordt de zorg overzichtelijk en toegankelijk voor de zorggebruiker en –verlener.
 • Voortgang

  Hersenz

  Behandeling voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel en hun naasten in de chronische fase. Interdisciplinair, integraal, in een groep en thuis, gericht op alle functioneringsgebieden (cognitief, fysiek, communicatief, sociaal-emotioneel) en leefgebieden.
 • Voortgang

  GrannyGram

  GrannyGram* is een postkaarten-service voor mensen die geen toegang hebben tot de online belevingen van hun eigen sociale netwerk, zodat ze verbonden blijven met de mensen en de wereld om hun heen.
 • Voortgang

  Krachthuus

  HUIS VAN EIGEN KRACHT, WELBEVINDEN, POSITIEVE GEZONDHEID, ONDERSTEUNING EN SLIMMER LANGER THUIS MET THUISTECHNOLOGIE
 • Voortgang

  Redgrasp

  Redgrasp helpt zorginstellingen om hun kwaliteit te verbeteren. Met behulp van een doorlopend kennisspel over protocollen en richtlijnen blijven deze moeiteloos top-of-mind en wordt de kwaliteit van zorg spelenderwijs geborgd.