Zelfscore app

Met deze app kan de cliënt de eigen risicotaxatie invullen en scoren. Hij kan voor zichzelf beoordelen hoe ver hij staat op verschillende terreinen en vervolgens in samenspraak met belangrijke mensen om hem heen doelen stellen voor een bepaalde periode. Het risicotaxatie instrument staat centraal in het herstel- c.q. behandelverhaal.
Noord-Brabant
  • Concept
  • Ontwikkeling
  • Testen
  • Pilot
  • Implementatie
  • Opschaling

Over de innovatie

Netwerk

Community