Vernieuwend Werken in de Zorg

Vernieuwend Werken in de Zorg (VWidZ) is een ontwikkelprogramma waarin zorgprofessionals zich ontwikkelen tot 'fit for the future'.
Het programma richt zich op 3 pijlers; Kennis, ervaring en mindset. In het programma van VWidZ gaan de deelnemende zorgprofessionals, samen met een leidinggevende, aan de slag met een vraagstuk van de eigen werkvloer.
Utrecht
  • Concept
  • Ontwikkeling
  • Testen
  • Pilot
  • Implementatie
  • Opschaling

Over de innovatie

Netwerk

Community