Subsidie voor Innovatiemakelaars ter begeleiding van het Innovatieve MKB

 

Om ondernemers te ondersteunen biedt Health~Holland een regeling aan waarmee 50% van de kosten van innovatiemakelaars vergoed worden tot een maximumvergoeding van 10.000 euro. Innovatiemakelaars pakken verschillende activiteiten aan en helpen ondernemers om de volgende stap te zetten in hun idee om de zorg te innoveren.

 

De innovatiemakelaars stellen hun tijd ter beschikking om het MKB te adviseren en begeleiden bij:

- De ontwikkeling van een product, proces of dienst.
- De waarde propositie en mogelijke verdienmodellen.
- Een businesscase maken.
- Financiering vinden voor de ontwikkeling.
- Verkrijgen van certificering in de ontwikkeling van medische technologie.
- Verbinding in het netwerk. Het verbinden van de juiste (samenwerkings)partners (zorg, kennisinstellingen, andere bedrijven en overheid).

Regionale innovatienetwerken

 

Health~Holland geeft regionale innovatienetwerken gericht op de LSH-sector de kans om van deze regeling gebruik te maken. Hieronder vind je een overzicht van de regionale innovatienetwerken die innovatiemakelaars in 2022 kunnen inzetten:

 

Organisatie

Contactpersoon

Coöperatie Slimmer Leven

Noortje Habes

Health Valley

Corine Böhmers

KplusV

Boris Polm

Stichting MedtechPartners

Boris Polm