Patient Journey App Personal

Patient Journey App ondersteunt zorginstellingen bij het tijdig informeren, actief betrekken en persoonlijk begeleiden van patiënten en hun naasten gedurende het behandeltraject.

Patient Journey App Personal is een uitbreiding waarmee de patiënt vragen kan beantwoorden, afbeeldingen kan uploaden en een gepersonaliseerd behandelpad kan genereren.
Noord-Brabant
  • Concept
  • Ontwikkeling
  • Testen
  • Pilot
  • Implementatie
  • Opschaling

Over de innovatie

Netwerk

Community