Nieuwe blik op Q-koorts

Sinds eind 2014 is een uiterst gevoelige cellulaire bloedtest beschikbaar die Q-koorts kan aantonen, onafhankelijk van antistoffen én nog jaren na blootstelling aan de Coxiella bacterie. Dit is van groot belang voor het vinden van latente Q-koortsbesmettingen en voor diagnose van bv. het Q-koorts Vermoeidheid Syndroom.
Noord-Brabant
  • Concept
  • Ontwikkeling
  • Testen
  • Pilot
  • Implementatie
  • Opschaling

Over de innovatie

Netwerk

Community