Moodbot

Met de "multi-player" game www.Moodbot.nl, krijgen cliënten en begeleiders snel en duidelijk inzicht in situatie en voortgang van de groep. Gezamenlijk werken zij aan herstel en participatie. Inhoudelijk geeft de game invulling aan vroegsignalering en herstelgericht werken. De Game wordt door ontwikkeld voor ambulante toepassingen in alle sectoren
Utrecht
  • Concept
  • Ontwikkeling
  • Testen
  • Pilot
  • Implementatie
  • Opschaling

Over de innovatie

Netwerk

Community