Microchips and Medication

Therapietrouw in eigen regie verbeteren, kwaliteit van de zorg perfectioneren, medicijnverspilling tegengaan en medicatie distributie verbeteren door middel van micro-electronica.
Substantially improve therapy compliance and quality of care, reduce medicine waste and counterfeiting and enhance medication distribution by means of microelectronics.
Noord-Brabant
  • Concept
  • Ontwikkeling
  • Testen
  • Pilot
  • Implementatie
  • Opschaling

Over de innovatie

Netwerk

Community