Meer beeld met het MIKZO

Verzorgenden en mantelzorgers leren via (mini)modules van het MIKZO op de tablet
Utrecht
  • Concept
  • Ontwikkeling
  • Testen
  • Pilot
  • Implementatie
  • Opschaling

Over de innovatie

Netwerk

Community