Gepast Verwijzen

Samen onderbouwd beslissen over de best passende vervolgzorg maken wij mogelijk door zorgvrager en verwijzer te ondersteunen met ZorgRank (een algoritme (rekenkundig model) dat een persoonlijk advies geeft).
Utrecht
  • Concept
  • Ontwikkeling
  • Testen
  • Pilot
  • Implementatie
  • Opschaling

Over de innovatie

Netwerk

Community