Gepast Verwijzen

Samen onderbouwd beslissen over de best passende vervolgzorg maken wij straks mogelijk door zorgvrager en verwijzer te ondersteunen met ZorgRank.

www.gepastverwijzen.nl
Utrecht
  • Concept
  • Ontwikkeling
  • Testen
  • Pilot
  • Implementatie
  • Opschaling

Over de innovatie

Netwerk

Community