eHealth quick-scan

Deze eHealth quickscan is bedoeld om innovatie m.b.t. eHealth te versnellen en om de slagingskans te vergroten. Deze quick-scan bestaat uit een of meer interviews en een advies.
Utrecht
  • Concept
  • Ontwikkeling
  • Testen
  • Pilot
  • Implementatie
  • Opschaling

Over de innovatie

Netwerk

Community