Drimpy

Drimpy is een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO), waarin zorgconsumenten hun eigen medische data kunnen managen met behulp van medische apps en devices die gekoppeld kunnen worden. Naast deze mogelijkheid kan de zorgconsument zijn zorgverleners toevoegen aan zijn persoonlijk netwerk, zodat medische gegevens direct uitgewisseld kunnen worden.
Noord-Holland
  • Concept
  • Ontwikkeling
  • Testen
  • Pilot
  • Implementatie
  • Opschaling

Over de innovatie

Netwerk

Community