Cubigo

Het open platform wat zelfstandig wonen faciliteert door zorg, welzijn, communicatie en e-health te integreren en uniform te presenteren in één device onafhankelijk single sign-on dashboard.
Vlaanderen
  • Concept
  • Ontwikkeling
  • Testen
  • Pilot
  • Implementatie
  • Opschaling

Over de innovatie

Netwerk

Community