The Clear Health Program

Clear is een gepersonaliseerd voedingsprogramma op basis van
real-time biomarkers met AI-gestuurde voedingsaanbevelingen, met als doel ondersteuning van een gezonde leefstijl. Zowel voor preventie van welvaartsaandoeningen (o.a. diabetes 2 of obesitas) of ziekte managment van aandoeningen waarbij voeding een rol speelt (o.a. Diabetes 2, PCOS).
Utrecht
  • Concept
  • Ontwikkeling
  • Testen
  • Pilot
  • Implementatie
  • Opschaling

Over de innovatie

Netwerk

Community