CARETOLK

CARETOLK - EEN DIGITALE VERTALER VOOR GEZONDHEIDSZORG PERSONEEL.

Taalbarrières mogen geen belemmering vormen voor goede gezondheidszorg.

Noord-Holland
  • Concept
  • Ontwikkeling
  • Testen
  • Pilot
  • Implementatie
  • Opschaling

Over de innovatie

Netwerk

Community