B-overall, belevingsoverall

B-overall, een belevingsoverall die kan bijdragen aan het scholen van verpleegtechnische en sociale vaardigheden in een reële oefen- en toetsingssetting, middels een scenario, toegepast vanuit de cliënt.
Ervaringsleren met B-overall verkleint de kloof tussen de theorie en praktijk waarmee een grote bijdrage geleverd wordt aan verbeterde zorg.
Zuid-Holland
  • Concept
  • Ontwikkeling
  • Testen
  • Pilot
  • Implementatie
  • Opschaling

Over de innovatie

Netwerk

Community