health200xxx_webpagina_2560x733px[2].jpg

 

 

 

 

About

 

Brug tussen zorginstelling en ondernemer

De naam van de prijs verwijst naar de brug die het slaat tussen een zorginstelling en een ondernemer om samen innovaties mogelijk te maken. René Penning de Vries bestuursvoorzitter Health Valley: “De huidige crisis heeft ons meer dan ooit geleerd hoe belangrijk goede zorg is. Toegankelijk en beschikbaar voor iedereen. Bouwend op de betrokkenheid van de professionals en gebruikmakend van relevante innovaties. De Health Valley Bridge prijs ondersteunt de brug tussen de werelden van zorg en technologie en draagt daarmee bij aan een voortdurend krachtiger zorgsysteem.”

 

Belang digitalisering en juiste zorg op de juiste plek

Menzis verbindt zich ook graag als nieuwe sponsor aan deze prijs. “We zien meer dan ooit dat digitalisering en het principe van ‘de juiste zorg op de juiste plek’ hand in hand gaan,” licht Dirk Jan Sloots, lid van de raad van bestuur van Menzis, toe. “De kwaliteit van leven van patiënten kan drastisch verbeteren wanneer bijvoorbeeld thuis gezondheidsmetingen kunnen worden verricht, of dat ziekenhuisbehandelingen of trajecten deels of volledig in de eigen omgeving kunnen worden gebracht.”

 

De Health Valley Bridge prijs 2021

De prijs werd dit jaar gewonnen door het project ‘Stress Autism Mate (SAM)’ van GGz Centraal. 

Health Valley Bridge Prijs 2021

 

 

Health Valley Bridge prijs 2021 winnaar