Innovation.jpg

 

health180208_bridges_logo_RGB.png

 

Op donderdag 14 maart is de Health Valley Bridge Prijs 2019 uitgereikt. Radboudumc is met het project RoboSculpt door de bezoekers van het event uitgeroepen tot de winnaar van de Health Valley Bridge Prijs 2019.

De Health Valley Bridge Prijs is bedoeld voor zorgaanbieders die door samenwerking met bedrijven het verschil maken voor patiënten. Het project dat volgens de jury succesvol een innovatieve brug slaat wint de prijs, waaraan een bedrag van €20.000 is verbonden.
 
Health Valley staat voor verbindingen. De organisatie van het eerste Health Valley Event in 2008 was daarom een logische stap – laten we bij elkaar komen voor een ontmoeting. Deze ontmoeting was niet zonder gevolg: elf jaar later is het jaarlijkse event een vaste datum in de agenda, en zorgt de bijeenkomst binnen en buiten de gezondheidszorg voor impact. Het reguliere programma wordt uitgebreid met de Health Valley Bridge-prijs, een award voor innovatieve projecten die er door middel van samenwerking in slagen om de zorg te verbeteren.
 
Als lezer ben je waarschijnlijk bekend met de uitdagingen in de branche: een combinatie van meer en vaak oudere patiënten, minder werknemers en stijgende kosten zorgt voor een groeiende vraag naar oplossingen. Dit is waar innovatie het verschil kan maken. Ideeën die in theorie het verschil kunnen maken voor patiënten, halen niet altijd de praktijk: een gebrek aan geld of een ontbrekend netwerk kunnen een project laten stranden. Met de Health Valley Bridge-prijs hopen we veelbelovende projecten te stimuleren.

Over de prijs

 

Health Valley nodigt zorgaanbieders, actief in cure en/of care, uit om projecten in te dienen waarin ze samen met bedrijven werken aan innovatieve projecten die op patiënten gericht zijn. Voor 2019 kiezen we voor Robotica en Blockchain. Een multidisciplinaire jury zal alle inschrijvingen beoordelen. Het meest veelbelovende project ontvangt de prestigieuze prijs en het bedrag dat eraan verbonden is. 

De winnaar wordt op het Health Valley Event van 14 maart 2019 bekend gemaakt, en ontvangt naast de prijs ook €20.000 om het project verder te ontwikkelen. Dit bedrag wordt mede mogelijk gemaakt door de sponsorbijdragen van Academy het Dorp en Rabobank Rijk van Nijmegen. 
50% wordt gefinancierd uit eigen middelen van de Stichting Health Valley Netherlands, 25% door de Rabobank en 25% door Academy Het Dorp. De prijs is daarmee een voorbeeld van de publiek-private samenwerkingen die het wil stimuleren. 

Focusthema’s

 

Voor de eerste editie van de Health Valley Bridge-prijs is Health Valley op zoek naar projecten die Robotica of Blockchain inzetten voor zorginnovatie. Zo is binnen het veld van Robotica bijvoorbeeld plaats voor een intelligentie robot die chirurgen helpt bij oogoperaties, maar ook voor een zorgrobot die patiënten en mantelzorgers die met dementie te maken hebben helpt om dingen te onthouden. Blockchain is niet langer synoniem met digitale valuta; de potentie van deze technologie voor andere toepassingen is door het werk van onder andere de Dutch Blockchain Collation duidelijk geworden. In de zorg zou Blockchain een belangrijke rol kunnen spelen bij het digitaliseren, organieren en vastleggen van informatie en vertrouwen. 

OVER DE WINNAAR

 

Het Radboudumc won met het project RoboSculpt, waarmee zij zich richten op robotica voor het verwijderen van bot achter het oor, het rotsbeen. De operaties zijn complex, tijdrovend en risicovol. RoboSculpt is een beeldgestuurde precisierobot, die zelfstandig in bot kan frezen. De robot verbetert condities voor de chirurg; verkort operatieduur; en verlaagt de kans op complicaties.

"Wij zijn erg blij met het winnen van deze prestigieuze prijs. Mede namens Eindhoven Medical Robotics willen wij iedereen die op ons heeft gestemd hartelijk danken. Wij zien de prijs als een erkenning van de innovatieve gedachte die ten grondslag ligt aan de ontwikkeling van de RoboSculpt; het betreft namelijk de eerste autonoom functionerende operatierobot. Wij zullen het gewonnen bedrag inzetten ten behoeve van de preklinische testen met de RoboSculpt, die in het Radboudumc zullen plaatsvinden," laat KNO-arts en schedelbasischirurg Dirk Kunst van het Radboudumc in een reactie weten.