De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.zorginnovatie.nl.

Zorginnovatie.nl is een open platform en community. Iedereen kan hier ideeën delen en bijdragen aan de ontwikkeling van ideeën van anderen. Door deze website te bezoeken of de op deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze disclaimer.

  • Derden die hun innovatie via Zorginnovatie.nl publiceren zijn verantwoordelijk voor het naleven van de geldende wet en regelgeving omtrent merkenrecht en anderszins. Stichting Zorginnovatie Nederland kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onverhoopte overtredingen.

  • De innovaties gepubliceerd op Zorginnovatie.nl zijn geenzins het eigendom van Stichting Zorginnovatie Nederland. Ook is Stichting Zorginnovatie Nederland niet betrokken bij het bedenken van, exploiteren van of andere activiteiten rondom de gepubliceerde concepten.

  • Stichting Zorginnovatie Nederland is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de uitingen van derden op Zorginnovatie.nl.

  • Wanneer links naar websites van derden op Zorginnovatie.nl worden weergeven, betekent dit niet dat de aangeboden producten of diensten op desbetreffende website door Stichting Zorginnovatie Nederland worden gesteund. Stichting Zorginnovatie Nederland is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website.