Innovation.jpg

STZ logo transparante achtergrond.png

 

Voor de STZ-innovatiechallenge 2019 roept de organisatie van de Samenwerkende Topklinische opleidings Ziekenhuizen (STZ) innovatieve (zorg)professionals op om in STZ-ziekenhuizen, die een innovatie hebben ontwikkeld al dan niet in samenwerking met externe partij(en). Externe partijen die intensief samenwerken met een STZ-ziekenhuis zijn ook van harte welkom om zich in te schrijven!

 

Algemene informatie

 

WAT ZOEKT STZ?
STZ is op zoek naar innovaties waarvoor al een werkend prototype*/demonstratiemogelijkheid is die nog getest moet worden/is in de testfase óf die al getest is, eveueel verbeterd en een evaluatietraject/validatietraject in moet gaan voordat het geïmplementeerd kan worden.

BEOORDELING
De beoordeling van de ingezonden innovaties voor de STZ-innovatiechallenge van dit jaar gaat iets anders dan voorgaande jaren. Innovaties worden beoordeeld door een zeskoppige jury in twee rondes. Uit de eerste ronde zullen 10 innovaties geselecteerd worden, die naar de tweede ronde én naar de ronde voor de publieksprijs doorstromen.

De 10 geselecteerde innovatoren worden opgeroepen om een korte video te maken waarin ze hun innovatie tonen, de potentiele impact ervan onder de aandacht brengen en aangeven hoe en wat voor type validatietraject ze voor zich zien. De winnaar van de publieksprijs zal op grond van een online-publieksstemmingsronde bepaald worden. Hieronder vindt je de beoordelingscriteria.

PRIJZEN 
De hoofdprijs; Naast de symbolische STZ-innovatieaward ontvangt de winnaar een financiële bijdrage en een ‘in kind’ ondersteuning in het validatietraject.
De publieksprijs; De winnaar van de publieksprijs ‘wint’ extra media aandacht en een coachingsgesprek die de innovatie verder brengt in het validatietraject.

 

Thema

 

De STZ-innovatiechallenge 2019 staat in het teken van evaluatie/validatie. Het bewijzen van de meerwaarde van een innovatie is cruciaal voor de acceptatie, implementatie en opschaling.

VOORWAARDEN

 

Innovativiteit; mate waarin vernieuwing plaatsvindt, iets verandert aan een proces, product of structuur.
Impact; wat zou de doelgroep merken als de innovatie eenmaal geïmplementeerd is? Met andere woorden: wat zal de invloed/effect zijn op de doelgroep?
Samenwerking; mate waarin samenwerking met relevante partijen, waaronder de doelgroep zelf.
Opschaalbaarheid; in welke mate leent de innovatie zich ervoor om op te schalen binnen een STZ-ziekenhuis?
Haalbaarheid; in hoeverre is de verhouding tussen de geschatte kosten en opbrengsten realiseerbaar om daadwerkelijk binnen STZ-ziekenhuizen te implementeren?

*Bij organisatorische-, proces- en/of sociale innovaties is een uitgewerkte beschrijving aanwezig op grond waarvan de innovatie wordt getest of al getest is.

Contactinformatie

 

Mail al je vragen over de STZ-innovatiechallenge naar i.vajda@stz.nl