Community

Hoeveel zou Nederland kunnen besparen met jouw innovatie?

Geplaatst door Wil Peters
Geplaatst op 01 oktober 2017 om 21:30

Heel Nederland droomt van betere zorg tegen lagere kosten. Veel Innovaties stranden in het oerwoud van (achterhaalde) regels. Meestal stranden innovaties ook omdat instanties helemaal geen belang hebben bij innovatie. De instanties hebben vaak inkopers i.p.v. innovatie managers in dienst.
Tevens zijn de instituten te log, inflexibel en te risicomijdend en denken we in hokjes.
Volgens mij kunnen met innovaties minimaal 4 miljard besparen op zorg uitgaven.
Met mijn innovatie zowieso direct 20 mln en indirect 8 miljard euro per jaar(ook in andere hokjes).

346 keer bekeken
15 reacties
2 stemmen

Antwoorden

Amke van der Linden
2 okt 2017

Interessante vraag! Hoe ben je tot die 4 miljard van mogelijke besparingen gekomen?

En hoe heb je de berekening van de besparing van de directe 20 miljoen en indirecte 8 miljard beredeneerd? Dit gaat naar ik aanneem over de Easysteppers? Of doel je nu op een andere innovatie?

 • ja0
Wil Peters
2 okt 2017

Bedankt voor je reactie: Jaarlijks worden voor 70 Miljoen aan trapliften(a 8000 euro) uitgegeven. om langer thuis te kunnen wonen.
Doordat deze mensen minder bewegen treed verzwakking op, en gaat men naar de huisarts, fysio en moet men valtraining etc volgen.
ca 40 % zou met Easysteppers
Directe besparing 25 Miljoen, indirect (5Miljoen?)
Jaarlijks worden 35000 heup en 25000 heupoperaties uitgevoerd. a 8000 euro per behandeling. Dus totaal ca half miljard Euro.
een deel zou de heupoperatie vele jaren kunnen uitstellen met Easysteppers en fysiotherapie. Met dit uitstel kunnen ook het aantal revisie operaties(van versleten protheses a 25000 euro verminderd worden. Ca 1000 per jaar

besparing 20% dus ca 100 mln euro Directe kosten

ca 200000 ouderen verhuizen omdat ze gelijkvloers willen gaan wonen.
jaarlijks moeten daarvoor 40000 senioren woningen bijgebouwd worden aldus ANBO voor de komende 10 jaar. (a 200000 euro per stuk). Dat is 8 Miljard per jaar.
30% zou in eigen woning kunnen blijven wonen met Easysteppers.
Bij verhuizingen heb je duurdere huur en duurdere sociale contacten voor activiteiten etc. want je bent weg uit je sociale omgeving.
Dus Directe besparing op woningen 30% van 8 Mld is 2,4 Miljard Euro en indirect kosten : er wordt extra beroep gedaan op de eerstelijns zorg en sociale ondersteuning.

Er zijn meer innovaties die direct en indirect besparing kunnen opleveren. Indien we dat allemaal kwantificeren. kunnen we een punt maken dat er ruimte komt om innovaties toe te passen.(ipv hokjes denken)

 • ja1
Wil Peters
2 okt 2017

Er zijn hier nog 568 andere innovaties die kunnen bijdragen voor deze besparing!

 • ja0
Wil Peters
4 okt 2017

Beste Pasquelle,
Deze kende ik niet. Bundeling van krachten(Binnen de Hokjes/doelgroepen) is altijd goed.
De bundeling is een enorme investering, geld materiaal opleiding informatie , uitrol en na deze inspanning van 10000 installaties is er geen garantie.
Dit is met heel veel kracht/geld volgens de "oude spelregels van de instituten en overheden te gaan spelen". (Dat is een mijnenveld, the valley of death).
De meeste innovaties zitten allemaal in verschillende hokjes.
Mijn vraagstelling is dan ook anders van opzet. Nl. om de impact van je innovatie te kwantificeren en de ogen te openen van zowel het publiek als de instituten en overheden laten inzien dat er toch wel heel veel kansen om te verbeteren en te bezuinigen laten liggen. Wellicht komt er dan verandering over de systeemfout in de zorginkoop!
Hopelijk zijn er meer die hun innovatie in harde munt kunnen uitdrukken en dat we we een optelsom kunnen maken van alle 569 innovaties en inzichtelijk maken wat integrale kostenbesparing (per jaar op de 80 miljard) en gezondheidswinst zijn voor de gemeenschap.

 • ja0
Jelle van der Weijde MMI
9 okt 2017

Ik zou zeggen doen! Wat belangrijk is : welk probleem los je nu voor wie op ? Met andere woorden : is er een gevoelde en geuite urgentie? Wat is de impact op de personele component ?

 • ja0
Wil Peters
9 okt 2017

jelle ik snap niet precies bedoeld.

Mijn strategie is niet 10000 kostbare plaatsingen te doen(zonder succesgarantie). maar en 20tal referenties op te bouwen(investeren) met mensen met verschillende beperkingen. en deze 20 referenties maximaal gebruiken voor promotie doeleinden. Dit is gelukt (ik ben de valley of death al voorbij) en nu is zijn er al zoveel installaties geplaatst, dat een gerontologisch onderzoek(kwaliteit van leven) en een gebruikers onderzoek (HVA ergotherapie) onder de honderden gebruikers aantonen dat het werkt en dat het de kwaliteit van leven verbeterd en 2/3 minder gebruikt maakt van zorgondersteuning(fysio en huisarts) (=personele component). Als kleine muis tussen de olifanten moet je voorzichtig zijn en goed uitkijken. 1 stelregel in innovatie is belangrijk. Ga nooit een strijd aan als je zeker weet dat de tegenpartij wint. (Tsun Tzu, chinese krijgsheer ) (geuite urgentie). Verbeter je techniek en je ( financiële ) conditie eerst, opdat je kansen groot genoeg zijn om de volgen strijd/slag te kunnen winnen. Ik heb gezien dat de zorginkoop met hun grootschalige aanbestedingen nog niet klaar is voor innovaties(geen gevoelde urgentie).

 • ja0
Chantal van Spaendonck
24 okt 2017

Wil het mooie is dat je mede door de zorginnovatieprijs mooie stappen hebt gezet. Pas bij de St Maartenskliniek geweest met de Health Innovation School (50 personen) voor een presentatie van de bestuurder die zo enthousiast is over jouw innovatie. Dat zijn belangrjke ambassadeurs. Evenals de mensen die ervoor kiezen om hun traplift te laten verwijderen en te laten vervangen door Easysteppers een veel goedkopere oplossing die bijdraagt aan het blijven bewegen van mensen.

 • ja0
Jacques de Wit
15 nov 2017

Met onze innovatie ABCDate kunnen zorginstellingen op termijn 40% op hun zorgkosten besparen. 60% van de zorgvraag is namelijk een vraag om aandacht.

 • ja0
Wil Peters
24 nov 2017

Bezuiniging leiden tot hogere totale kosten! Dit is hokjes denken.

voorbeeld:
Wanneer de gemeente op WMO bespaart op simpele woonaanpassingen, en een verhuisadvies geeft. Komt deze persoon op een wachtlijst van bijv 1 tot 8 jaar dat laatste vooral in de Randstad ) komt deze persoon tussentijds te vallen en breekt deze zijn of haar heup. dan zijn de kosten(ca 10000) voor operatie en herstel voor de zorgverzekeraar(en belastingbetaler). en dan is er nog huishoudelijk hulp voor ca 6 maanden nodig weer vanuit de WMO. Prachtig dit hokjes denken.

Wellicht is investeren in WMO een beter idee!

 • ja1
Henk Thielens
26 jan 2018

Hallo Wil.

Ik denk dat door het strategisch inzetten van sociale media jouw innovatie sneller bij de doelgroep zelf terecht kan komen. Ik heb er onlangs als toplid/moderator een bericht over gepost op Nextdoor, regio Parkstad en op livebinders, zie http://www.livebinders.com/play/play?present=true&id=2311085

De Rabobank Parkstad Limburg heeft hier een keer een bijeenkomst in de schouwburg georganiseerd voor haar leden met als thema zorginnovatie en daar zijn toen meer dan 1000 mensen naar toe gekomen. Via hun netwerk zou je zaken misschien ook kunnen versnellen.

 • ja1
Alderick van Klaveren
4 mei 2018

Ik zie besparing van mijn innovatie (de RITME app en stickers) niet in termen van euro's, maar in termen van besparing op werkuren en duur van opname.

Eerst de concrete resultaten; RIBWs die gebruik maken van de RITME app zullen ervaren dat communicatie rondt het maken en uitvoeren van als-dan-plannen (in jargin: "implementatie-intenties") concreter en pragmatischer wordt. Hierdoor worden contacturen nuttiger besteed en wordt voorkomen dat de relatie tussen begeleider en cliënt door onbegrip achteruit loopt (het bekende 'ik-ben-niet-politieman' fenomeen).

Echter is de daadwerkelijke besparing te vinden in het doorzetten van de innovatie-dorst. Omdat RITME een laagdrempelige app is met veel diepgang kan er een concreet implementatieroute worden uitgezet om de innovatie door te schakelen naar de praktijk. Doordat RITME deze route bewandeld heeft is het makkelijker voor andere innovaties dezelfde route te gebruiken.

Op deze wijze maakt RITME de baan vrij om tele-medicine toe te laten passen in de zorg, waardoor bespaard kan worden op bijvoorbeeld reistijden. Per begeleider in de RIBW zijn er vaak 2 ambulante cliënten die bezocht moeten worden; per cliënt kan de verspilling aan reistijd worden gehalveerd door de helft van de contactmomenten te vervangen met digitale contacten, om maar een voorbeeld te noemen.

 • ja1
Wil Peters
4 mei 2018

Alderick, het is niet de bedoeling deze discussie te kapen voor jouw doeleinden! wanneer je innovatie niet in economische termen kan uitdrukken per patient, zal het voor de klant nog veel moeilijker zijn om te motiveren dat je innovatie bijdraagt aan het bedrijfsresultaat. Bovendien wordt het dan, en alleen dan, pas draagt het bij voor deze discussie.

 • ja0
Wil Peters
4 mei 2018

Sorry Alderick, ik had te snel opslaan aangeklikt en kan nu de tekst niet meer herstellen. Het draagt wel bij aan de discussie! Ik was verbaasd op 4 discussies bijna dezelfde reacties te lezen. Sorry, ze dragen wel bij. Nogmaals mijn excuus hiervoor.

 • ja0
Alderick van Klaveren
9 mei 2018

Ben blij dat te horen! Ik schrok al een beetje toen ik je reactie zag. Maar eind goed, al goed! Niks om je zorgen over te maken!

 • ja0